Slaapapneu-symptomen

Slaapapneu is een medische naam voor een stilstand van de adem tijdens de slaap gedurende minimaal 10 tellen. Iedereen krijgt wel eens apneus in zijn slaap. Pas als deze apneus vaak voorkomen en lang duren, kunnen ze gevaarlijk worden voor de gezondheid. Om te kunnen bepalen of ze een bedreiging voor de gezondheid vormen wordt het aantal apneus per uur slaap bepaald. Deze Apneu- Hypopneu Index (AHI) wordt gebruikt als indicatie voor de ernst van de slaapapneu. Doorgaans wordt een AHI van 5 – 15 beschouwd als een lichte vorm van slaapapneu, een AHI van 15 – 30 wordt gezien als een gemiddelde slaapapneu en een AHI van 30 of meer is een ernstige vorm van slaapapneu. Slaapapneu in een ernstige vorm kan dus gevaarlijk zijn. Het is dus belangrijk om slaapapneu symptomen tijdig te herkennen.

Oorzaken slaapapneu

Er zijn verschillende oorzaken voor slaapapneu aan te wijzen. Er kunnen 3 varianten van slaapapneu onderscheiden worden.

 • Het Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) vindt zijn oorzaak in een afsluiting (obstructie) van de ademweg. Deze afsluiting kan zijn veroorzaakt door het uitzakken van het zachte weefsel in de wand van de keelholte of door het naar achteren zakken van de tong.
 • Door deze afsluiting wordt de weerstand van de adem verhoogd en vindt er minder of zelfs geen verplaatsing van lucht naar de longen plaats. Gedeeltelijke afsluiting van de keelholte zorgt voor een turbulentie van de luchtstroom, die het weke verhemelte laat trillen. Dit leidt tot snurken. Als bij het snurken de luchtverplaatsing naar de longen vermindert, spreekt men van hypapneu. Zowel apneu’s als hypapneu’s kunnen de oorzaak zijn van zuurstofgebrek in het bloed.
 • Een falen van de hersenen in het geven van impulsen naar de ademhalingsspieren heeft het Centraal Slaapapneu Syndroom (CSAS) tot gevolg. Dientengevolge worden er geen ademhalingsbewegingen uitgevoerd. De keelholte is hierbij normaal doorgankelijk voor lucht.

 De 3e vorm van slaapapneu is een mix van OSAS en CSAS: zowel een versperring van de ademweg als ook een falen in het prikkelen van de ademhalingsspieren door de hersenen.

Slaapapneu symptomen

Signalen waaraan je slaapapneu kunt herkennen:

 • ademstilstanden gedurende de slaap, gevolgd door luid gesnurk en woelen
 • hevig snurken
 • wakker schrikken met gevoelens van verstikking
 • hoofdpijn in de ochtend
 • slaperigheid overdag
 • prikkelbaarheid
 • verlies van concentratie
 • vergeetachtigheid

Slaapapneu betekent letterlijk: niet ademen

Apneu betekent letterlijk ‘niet ademen’. Wanneer je adem minimaal 10 seconden stokt spreken we dus van apneu. Meestal gaat dit bij slaapapneu samen met een zeer onregelmatige slaap. Je ademhaling komt zoals gezegd af en toe kort tot stilstand. Dit hoeft dus op zich niet direct gevaarlijk te zijn en de kans is zelfs groot dat je er niets van zal merken.

Wanneer je hersenen een tekort aan zuurstof opmerken gaat er als het ware een stoplicht op rood en geven ze het lichaam een sterk signaal af. Door dit signaal komt de ademhaling weer op gang, in bijna alle gevallen in combinatie met een luidruchtige snurk. Stikken zal men zeker niet, daar zorgt het lichaam met een reflex voor.

Wat is snurken?

Snurken wil zeggen dat bij de ademhaling tijdens de slaap een brommend en zagend geluid wordt gemaakt. Het geluid dat bij het snurken wordt geproduceerd verschilt per persoon en wordt vanaf 50 decibel als hinderlijk ervaren. Partners kunnen het gesnurk als hinderlijk ervaren en ook andere huisgenoten en zelfs buren kunnen er hinder van ondervinden. Het vervelende geluid tijdens het snurken komt voort door de trilling van de zachte delen van de mond, keel en neusholte. Niet alleen de omgeving kan last hebben van het snurken, maar de snurker zelf ook. De nachtrust wordt bij ernstig snurken verstoord, zeker bij slaapapneu, als er zich korte ademstilstanden voordoen, kan men er de volgende dag last van hebben, zoals vermoeidheid.

Vermoeidheid en hoofdpijn door slaapapneu

Toch kun je er wakker van worden en je je zal in ieder geval onrustig slapen. Als je ademhaling iedere nacht een paar keer ophoudt wordt dat de lange termijn vervelend en kan het goed zijn dat je daar ook overdag last van zal krijgen. De slaapapneu zal ervoor zorgen dat je vermoeid raakt, dat je hoofdpijn krijgt en dat je de neiging hebt om overdag te gaan slapen. Het is raadzaam om slaapapneu op tijd te herkennen en er wat aan te (laten) doen, zodat je weer op een vredige wijze kunt gaan slapen.

Slaapapneu symptomen herkennen

Slaapapneu zal je niet zelf kunnen herkennen, omdat je het waarschijnlijk niet eens doorhebt dat je het hebt. Oftewel, je merkt er tijdens het slapen niets van. Overdag ben je heel slaperig, sneller moe en je kunt hoofdpijn hebben. Merk je dat je je ogen moeilijk open kunt houden tijdens een eenvoudige activiteit? Of vind je het lastig om je goed geconcentreerd te blijven en vergeet je snel dingen? Het is dan mogelijk dat je last hebt van slaapapneu, ook wanneer je partner bovendien aangeeft dat je hevig snurkt. Vindt je partner het lastig om slaapapneu symptomen te herkennen, raadpleeg dan een arts.

Risicofactoren bij slaapapneu

Slaapapneu komt bij de meeste mensen wel eens voor. Onderzoek toont echter aan dat 2 tot 4 procent van de volwassenen van middelbare leeftijd matig tot ernstig slaapapneu vertoont. Bij vrouwen komt slaapapneu 2x zo veel voor als bij mannen. Het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) komt vooral voor bij zwaarlijvige mannen van middelbare leeftijd. Het OSAS is minder vaak aanwezig bij vrouwen, kinderen en personen met gewoon gewicht. Ondanks dat slaapapneu vooral bij volwassenen voorkomt, kan het ook bij kinderen voorkomen. Dit probleem wordt dan vaak veroorzaakt door een vergroting van de amandelen. Het weghalen van de amandelen is dan in ieder geval noodzakelijk.

Een aantal factoren kunnen bijdragen tot slaapapneu:

 • zwaarlijvigheid 
 • genetische aanleg
 • leeftijd
 • gebruik van alcohol, slaap- en kalmeermiddelen
 • chronische luchtwegirritatie, oedeem
 • slaaphouding: slapen op de rug
 • versperring van de neusholte
 • versperring van de keelholte (vergrote amandelen, vergrote huig)
 • nekomvang: veel slaapapneupatiënten hebben korte nekken met grote kaakbeenderen.
 • aangezichtsvervormingen
 • hormonale- en stofwisselingsaandoeningen (na de menopauze komt apneu meer voor)
 • snurken is niet alleen een symptoom, maar ook een risicofactor voor slaapapneu.
 • verlies van concentratie, vergeetachtigheid
 • vaak moeten plassen ‘s nachts

Waarom is slaapapneu gevaarlijk?

De slaap die ‘s nachts plaatsvindt bestaat voor 15 tot 20 procent uit zeer diepe slaap. In deze fase werken de hersenen zeer langzaam en kunnen hierdoor goed herstellen. Voor ongeveer 15-20 procent is men in een droomslaap. In deze fase functioneren de hersenen uiterst snel, maar belemmeren tevens dat de spieren zich aanspannen, en dat we onze droom dus niet kunnen verwezenlijken.

Het overige deel van de nacht is men in een oppervlakkige slaap waarin men meestal kalm en ontspannen in bed ligt, maar uit welke slaap men gemakkelijk wakker te maken is. Vaak voorkomen apneuperioden dat er genoeg diepe slaap is en ook te weinig droomslaap. Als gevolg van het voortdurend wakker schieten wordt ook de continuiteit van de slaap verstoord. Dit is de reden waarom slaapapneu zorgt voor slaperigheid, concentratiestoornissen, geheugenverlies overdag. Dit zijn erg duidelijk slaapapneu symptomen.

Wat kun je zelf doen aan slaapapneu?

Een veelal door KNO artsen geadviseerde oplossing zijn de zogenaamde NoseTubes. Deze buisjes gemaakt van medische kunststof zorgen ervoor dat het ademen door de neus extreem wordt verbeterd waardoor symptomen van apneu en snurken grotendeels kunnen verdwijnen. Niet meer vermoeid of met stevige hoofdpijn wakker worden. NoseTubes is hiervoor veelal de oplossing.